Make Art, Not War

Ang mga Alagad ng Sining ay hindi lamang taga-pagsalaysay ng mga kaganapan, o taga-aliw sa mga puso at isip na pagod.... bagkus sila'y higit na pinag-katiwalaan ng talento upang linangin ang kaisipan ng tao, imulat sa mga bagay-bagay na kadalasang hindi natin nabibigyan ng pansin. ituon at ituro sa Nakaraan upang higit na maunawaan ang hinaharap...

Higit sa lahat ang mga Manlilikha ay Larawan ng Kapayapaan. Salamin ng iba't-bang paniniwala ngunit nagkaka-isa sa Layuning maging mas Matiwasay at Payapa ang ating mundong ginagalawan....

Lumikha ng Sining, Hindi Digmaan!

"Fragments and Testament"
by Fher M. Ymas
24" X 36"
oil on canvas
2016

Image may contain: 1 person

Artist life, sometimes you don't shine....'though the sheer fun of doing it...and the compensation was to see and be seen. Still haven't proven your true worth if there is a value to everything that you toil for....
The hunger for fame...the race to nowhere.

There were inquiries...the WOW! 
and have they seen the uniqueness of your soul?
congrats to that spirit...fighting heroes of bruise hands and feet. 

The music and carols...the alms for each others...like a tap on each shoulders...cheer up we are just the same,

For now...I wonder and wander...

And yet we all shine...we are called Masters! 


Image may contain: text

 

Comments

Popular posts from this blog

Reboot, Rebranded, Realize